Тимберс Кидс

Артикул: К-ТА-320
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
13 500 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ШС-111
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
21 400 руб.
Количество:
 
8 200 руб.
Количество:
 
6 500 руб.
Количество:
 
4 900 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ТЯ-330
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый лак Белый лак
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
17 000 руб.
Количество:
 
Артикул: В-ЯЩ-043
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
11 500 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ШБ-120
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
24 000 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
216 000 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
184 200 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
115 500 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
111 700 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
96 700 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
106 900 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ТС-310
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
10 300 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ШП-130
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
20 600 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Выберете цвет фасада
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Желтый Желтый
 • Голубой Голубой
62 000 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
243 000 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
142 900 руб.
Количество:
 
Артикул: нет
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
174 400 руб.
Количество:
 
Артикул: В-КД-143
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
25 800 руб.
Количество:
 
Артикул: В-КД-043
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
23 100 руб.
Количество:
 
Артикул: В-КР-040
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
37 600 руб.
Количество:
 
Артикул: БК-1
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
2 200 руб.
Количество:
 
Артикул: БК-2
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
1 400 руб.
Количество:
 
Артикул: БК-3
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
1 800 руб.
Количество:
 
Артикул: В-КД-044
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
28 300 руб.
Количество:
 
Артикул: В-П-Т
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
6 200 руб.
Количество:
 
Артикул: В-П-V
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
3 200 руб.
Количество:
 
Артикул: В-П-L
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
3 200 руб.
Количество:
 
Артикул: В-П-U
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
3 600 руб.
Количество:
 
Артикул: К-ШС-1110
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
18 800 руб.
Количество:
 
Артикул: В-ЯЩ-040
Параметры
Доступные цвета
 • Белый Белый
 • Розовый Розовый
 • Оранжевый Оранжевый
 • Коричневый Коричневый
 • Зеленый Зеленый
 • Голубой Голубой
 • Желтый Желтый
8 800 руб.
Количество:
 
 
Нужна помощь в выборе?
Перезвоним и поможем подобрать мебель под любой бюджет и интерьер!
Имя:
Например: Анна
Телефон: *
Например: 8-914-761-19-22
Выбор даты:
Например: 20.05.2021
Комментарий: